BOOKS ARE GALFRIENDS, AND GALFRIENDS ARE BOOKS. So much to learn...

MALA P KUMAR SAYS...
మా అమ్మ మాలతి చందూర్ కి చాలా పెద్ద ఫాన్.ఆవిడ లాగా మేము కూడా బాగా తెలివికల వాళ్ళము కావాలని మా చిన్నప్పుడు చాలా పుస్తకాలు చదివించేది.అది ఒక వ్యసనమైపోయిమేము ఏ వూరు వెళ్ళినా ఏఇల్లు మారినా దగ్గర లో ఓ లైబ్రరి వెతుక్కుంటాను.మేము అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయాక ఆ లైబ్రరి వాళ్ళు నాకోసం చాలా బెగెట్టేసుకుంటారు.ఇప్పటి కీ నారాయణగూడా ఆర్.కే లైబ్రరి రషీద్ ,అప్పుడప్పుడూ ఫొన్ చేసి కుశలం అడుగుతుంటాడు.పాపం వాళ్ళ డాడీ అయితే నాకు పుస్తకాలు సరఫరా చేయలేక అబ్ మేరేకొ కితాబ్ చాప్నా పడేగా అని వాపొయేవాడు. అయితే చాపొ అన్నాను .ఆప్ లిఖొ మై చాపూంగా అనేవాడు.

ఇంకా ఆ పనికి మాలిన నవలలు చదువుతావు మంచి పుస్తకాలు చదువు అని మా అమ్మ కోపం చేస్తుంది.నేనేమన్నా చిన్నదానా చితకదాన్నా!నా అంతటి దాన్నినేనయ్యను.ఇంకా సమగ్ర ఆంద్ర చరిత్ర చదువూ,కళాపూర్ణొదయం చదువూ అని కోపం చేయటానికి? ఆ మాట కొస్తే నా మనవళ్ళూ, మనవరాళ్ళూ కూడా వొప్పుకోరు, వాళ్ళూ బెద్దవాళ్ళమయ్యమంటారు.

అందరికంటే చిన్నవాడు గౌరవ్ వున్నాడా ,బుడుగు పుస్తకం లోని ఏ పేజీ అయినా తీసి ఇవ్వండి టక టకా చదివేస్తాడు.వాడి కి ఐదేళ్ళే ఎలా చదువుతాడని అనుమాన మక్కరలెదు.ఈ మద్య తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాడు .అం అహ దకా వచ్చేసాయి. వాడి దగ్గర ఎంతమంది టీచరమ్మలు పనిచేసారో తెలుసా !పాపం వాళ్ళు మీ గౌరవ్ కి చెప్పలేము అని కళ్ళ నీళ్ళు కూడా పెట్టుకునెవారు. కాని ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రైవేటు టేచరమ్మ చాలా ముదురు.వాడు ఎక్కడ దాక్కున్నా వెతికి చంకలో ఇరికించుకొని తీసుకెళుతుంది.నువ్వు నన్ను హాండిల్ చేయలేవు అన్నాడే అనుకోండి.అదేమిటో నా ఇంకో మనవడు విక్కీ దగ్గర కూడా చాలా మంది పనిచేసారు. మీకు చెబితే హాచర్య పోతారు.వాళ్ళూ కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటూ నే వెళ్ళిపోయారు.బురుగు లాగా పట్టీల నిక్కరు వేసుకుందా మను కున్నామా ఎక్కడా దొరకలేదు.అంత పెద్ద అమెరికా లో వెతికానా (పట్టీలు అనకూడదుట. సస్పెండర్ అనాలిట) ఎక్కడా దొరకలేదు.కాపోతే తాత కి దొరికాయి

పక్కింటాయన వెళుతుంటే ఈయన పకింటి పిన్నిగారి మొగుడు అంటే తప్పేమిటి? అలా చూస్తాడు.మాకు గద కావాలంటే వద్దు అంటారు,కుక్క తో ఆడుకుంటా మంటే వద్దు అంటారు ,అబ్బబ్బా ఈ బెద్దవాళ్ళతో వేగలేక పోతున్నామంటే నమ్మండి.పోనీ ఈల వేద్దామంటే బాబాయిలు వాళ్ళే ఈలలేసుకొని పెళ్ళి చేసేసుకొన్నారు. మీ కెవరికైనా కావలంటే చెప్పండి ,ఘట్టిగా ఈలవేస్తాము.కాపొతే మీ వూళ్ళో జటకా బండి వుంటే చెప్పలి మరి ,మేం వచ్చి ఎక్కుతాం .మాకు ఎవరో నెత్తిన గోరింకా పాటకూడా వచ్చు.ఇంకా అలడీన్ ఖథ పాపాయి ఖథా వచ్చు. బోలెడు అవిడియాలూ ,అభిప్రాయాలూ వున్నాయి కావలంటే మీకూ చెబుతాము.మేమే బుడుగు బుడుగే మేమన్నమాట.జోరుగ గుంజు హైలెస్సా అన్నా విడిపోము.

మీకు తెలుసా! బుడుగు పుస్తకము కోసము నేను నైంటీన్నైన్టీ సిక్స్ నుంచి డికెష్టింగ్ చేస్తే , టుథౌజన్డ్ టు లో విశాలాంద్రా పుస్తక ప్రపంచం లో దొరికిందన్నమాట. మేము ఒకటో ఐదో ప్పదో కొన్నాము. మా స్నేహితులందరికీ ఇచ్చాము. పెపంచం లోని పిల్లలంతా బురుగులు(పిడుగులు)కావాలని మా అభిప్రాయం.మీరూ తొందరగా కొనేసి మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి, మీరూ చదవండి. విశాలాంద్రా పుస్తకాలయానికి వెళ్ళి మా పేరు చెప్పండి, కుంచం రాయతీ కూరా ఇస్తారు. జాఠర్ ఢమాల్!

ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ, బాపు లకు బోలెడు థాంకులు.

ఈ అవకాశమిచ్చిన రెండు జళ్ళ చైతీ కి థాంకులు, శుభాశీస్సులు.
*** *** ***

ఇదండీ మాలా కుమార్ (http://sahiti-mala.blogspot.com/) గారి బుడుగు కబుర్లు. మీరూ ఇలా పుస్తకాలతో మీ అనుబంధాలని మాతో పంచుకోవాలంటే ఇక్కడ తెలియజేయండి. లేదా నాకు మైల్ చేయండి. chaithi.ch@gmail.com

పుస్తకాల రివ్యూలూ, పుస్తకాలతో అనుబంధాలు, స్నేహితుల కబుర్లూ, adventures, సరదా విషయాలు, కథలు, కాకరకాయలు, జోక్స్... ఇంకా, ఇంకా కావాలంటే రండి. మీకందరికీ ఇదే మా ఆహ్వానం.

చైతన్య కళ్యాణి.

అడగగానే మాకు వారి విలువైన కాలాన్ని వెచ్చించి వ్యాసాన్ని అందించిన మాలా కుమార్ గారికి నా ధన్యవాదాలు. వీరి బ్లాగులు... సాహితి, చల్తే చల్తే, కమ్మటి కలలు.

Posted by చైతి Jun 2, 2009

Subscribe here