BOOKS ARE GALFRIENDS, AND GALFRIENDS ARE BOOKS. So much to learn...

పాత రోజులు __ గతాన్ని గుర్తుకు తెచ్చి ఆనందాన్ని కలిగించేవి.

పాత సంగతులు __ తీరిక వేళళ్లో నెమరువేసుకునే మధుర జ్ఞాపకాలు.

పాత సంఘటనలు __ నేటివారికి గొప్పగా చెప్పుకునే అద్భుత ఘట్టాలు.

పాత మనుష్యులు __ అనుభవాల ఘనులు.

పాత ఆహారపు అలవాట్లు __ ఆధునిక కాలానికి వర్తించే ఆరోగ్యపరమైనవి.

పాత హృదయాలు __ మోసం,కల్మషాలు తెలీనీ స్వచ్చతకు నిలయాలు.

పాత చదువు __ వ్యక్తి వికాసానికి,మనుగడకు తోడ్పడేవి.

పాత పండుగలు __ సాంప్రదాయబద్దమై ఆరోగ్య రక్షణకు తోడ్పడేవి.

పాత వస్తువులు __ నాణ్యత,మన్నికలను కలిగి ఎంతో విలువైనవి.

పాత పాటలు __ శ్రవణానందాన్ని, ప్రశాంతతను కల్గించేవి.

పాత ఫ్యాషన్స్ __ నేటి కొత్త పోకడలకు మూలం.

పాత సామెతలు __ శాశ్వత జీవిత సత్యాలు.

పాత కట్టడాలు __ గత వైభవ చిహ్నాలు.

పాత రోజులు __ గతాన్ని గుర్తుకు తెచ్చి ఆనందాన్ని కలిగించేవి.

పాత సంగతులు __ తీరిక వేళళ్లో నెమరువేసుకునే మధుర జ్ఞాపకాలు.

పాత సంఘటనలు __ నేటివారికి గొప్పగా చెప్పుకునే అద్భుత ఘట్టాలు.

పాత మనుష్యులు __ అనుభవాల ఘనులు.

పాత ఆహారపు అలవాట్లు --- ఆధునిక కాలానికి వర్తించే ఆరోగ్యపరమైనవి.

పాత హృదయాలు __ మోసం,కల్మషాలు తెలీనీ స్వచ్చతకు నిలయాలు.

పాత చదువు __ వ్యక్తి వికాసానికి, మనుగడకు తోడ్పడేవి.

పాత పండుగలు __ సాంప్రదాయబద్దమై ఆరోగ్య రక్షణకు తోడ్పడేవి.

పాత వస్తువులు __ నాణ్యత,మన్నికలను కలిగి ఎంతో విలువైనవి.

పాత పాటలు __ శ్రవణానందాన్ని, ప్రశాంతతను కల్గించేవి.

పాత ఫ్యాషన్స్ __ నేటి కొత్త పోకడలకు మూలం.

పాత సామెతలు __ శాశ్వత జీవిత సత్యాలు.

పాత కట్టడాలు __ గత వైభవ చిహ్నాలు.

Posted by జ్యోతి Jun 25, 2010

Subscribe here